Skip directly to content

[UA] PDF contents

Пацієнта:
Ukrainian

Будь ласка, закресліть на малюнку одну область найбільш сильного болю

Якщо так, то будь ласка, накресліть напрямок, в якому біль випромінюється.
(заповнюється лікарем)
Загальна кількість балів
із 35
Підрахунок балів в опитувальнику по болю
Будь ласка, вкажіть загальну кількість балів, яку Ви отримали за результатами опитувальника з визначення типу болю:
Будь ласка, підрахуйте кількість балів з урахуванням відповіді на питання про поширення болю. Потім підсумуйте отримане число із загальною кількістю балів, щоб отримати підсумкову кількість балів:
якщо відзначений цей малюнок, або
якщо відзначений цей малюнок, або
якщо відзначений цей малюнок
якщо так
Підсумкова кількість балів